Past Division Presidents

Previous Division Presidents

Pictured above are Division 31 past president Jennifer Kelly, PhD, Division 31 President Nan Klein, PhD, Elena Eisman, PhD, Mike Murphy, PhD, Linda Campbell, PhD, Katherine Nordal, PhD, and Mike Roberts, PhD, all in attendance at the 2010 Division 31 Social Hour.

2014: Angela O. Herzog, PhD
2013: Sallie E. Hildebrandt, PhD
2012: G. Andrew H. Benjamin, JD, PhD, ABPP
2011
: Janet Matthews, PhD, ABPP
2010: Nanci C. Klein, PhD
2009: Jennifer F. Kelly, PhD
2008: Michael D. Roberts, PhD
2007: Michael J. Murphy, PhD
2006: Linda F. Campbell, PhD
2005: Lisa R. Grossman, PhD, JD
2004: Margaret B. Heldring, PhD
2002-2003: Jeffrey E. Barnett, PsyD
2001-2002: Peter L. Sheras, PhD
2000-2001: Douglas M. Wear, PhD
1999-2000: Sandra R. Harris, PhD
1998-1999: William E. Foote, PhD
1997-1998: Catherine Acuff, PhD
1996-1997: Elizabeth A. Robinson, PhD
1995-1996: Connie Paul, PhD
1994-1995: C. Gerald O'Brien, PhD
1993-1994: Kathleen M. McNamara, PhD
1992-1993: Arthur M. Bodin, PhD
1991-1992: Mae Lee Billet-Ziskin, PhD
1990-1991: Stephan Podrygula, PhD
1989-1990: Richard H. Mikesell, PhD
1988-1989: Lynn T. Pantano, PhD
1987-1988: Garland Y. DeNelsky, PhD
1986-1987: Rogers H. Wright, PhD
1985-1986: Barbara M. Dorset, PhD
1984-1985: Philip S. Pierce, PhD
1983-1984: Robert A. Brown, PhD
1982-1983: Albert A. Bell, PhD
1981-1982: James E. Lindemann, PhD
1980-1981: Felicia A. Pryor, PhD
1979-1980: Wilbur E. Morley, PhD
1978-1979: Theodore H. Barrett, PhD
1977-1978: Justin P. Carey, PhD
1976-1977: Richard Clampitt, PhD
1975-1976: Kenneth F. Schenkel, PhD
1974-1975: Francis A. Young, PhD
1973-1974: Logan Wright, PhD
1972-1973: Logan Wright, PhD
1971-1972: Sidney A. Orgel, PhD
1970-1971: Allen V. Williams, PhD
1969-1970: Rogers H. Wright, PhD
1968-1969: Rogers H. Wright, PhD